Lokaal Voor Maasgouw (LVM)

Welkom bij de LVM, opgericht in maart 2016 als Liberale Volkspartij Maasgouw. Toen hadden we reeds één raadslid in de gemeenteraad van Maasgouw. We hebben meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en hebben 2 zetels behaald.

In 2021 is de LVM gefuseerd met de Partij Welzijn Maasgouw (PWM). Aanvankelijk is ervoor gekozen om samen verder te gaan onder de naam LVM. De LVM heeft op 31 januari 2022 een nieuwe invulling gegeven aan de letters LVM: Lokaal Voor Maasgouw.

We willen verder groeien. Geïnteresseerden zijn altijd van harte welkom om (nader) kennis te komen maken.
 

De partij Lokaal Voor Maasgouw staat onder meer voor:
  • Klare taal 
  • Denken vanuit burger, vereniging en bedrijf (en niet alleen vanuit de overheid)
  • Zo weinig mogelijk belastingen
  • Kritisch en constructief meebesturen
  • Vernieuwing van het gemeentebestuur
 

Op deze website kunt u onze nieuwsberichten lezen, contact met ons opnemen of zich aanmelden voor lidmaatschap van de vereniging LVM.


Indien u zich nader wil oriënteren op het lokale politieke werk en de LVM is het een goede mogelijkheid om een of meer vergaderingen te bezoeken van de gemeenteraad of een gemeenteraadscommissie. U bent welkom als u nader kennis wil maken, bijvoorbeeld in een persoonlijk gesprek of om een fractievergadering bij te wonen.


FJ Design